สังกะสีแผ่นเรียบ

 

                  ขนาด              

           น้ำหนัก       

จำนวนแผ่น

กิโลกรัม/แผ่น

ต่อลัง

0.35mm.x4'x8'

8.3

302

0.45mm.x4'x8' 

9.9 

252 

0.55mm.x4'x8' 

12.2 

204 

0.60mm.x4'x8' 

14.7 

170 

0.70mm.x4'x8' 

16.1

155

0.80mm.x4'x8' 

19.4 

129

0.90mm.x4'x8' 

20.8

120 

1.00mm.x4'x8'

23.1 

108

1.20mm.x4'x8'

27.7 

90

1.50mm.x4'x8' 

33.5

75

1.60mm.x4'x8'

37.0 

68

2.00mm.x4'x8'

46.7 

54 

3.00mm.x4'x8' 

70.0 

36 

Current Pageid = 13